Bowling in Tekamah, NE

141 S 13th St, Tekamah, Nebraska, 68061-1301

(402) 374-2383