Real Estate - Apartments & Condominiums in Midtown, Tucson

4302 E Fairmount St, Tucson, Arizona, 85712-3947

(520) 319-0607


4444 E Fairmount St, Tucson, Arizona, 85712-3969

(520) 795-3266


4399 E Pima St, Tucson, Arizona, 85712-3451

(520) 326-1133