Movie Theaters in Atlanta, GA

261 19th St NW, Ste 1110, Atlanta, Georgia, 30363-1133

(404) 347-9889


Yext tracking pixel

Pl synced

1197 Peachtree Street, Suite 350, Atlanta, Georgia, 30361

(470) 893-8525

Reserve Your Seats Today


N/A, Atlanta, Georgia, 30344


Uberall tracking pixel

2345 Cheshire Bridge Road Northeast, Tara Cinemas, Atlanta, Georgia, 30324

(844) 462-7342


Uberall tracking pixel

1155 Mount Vernon Highway, Atlanta, Georgia, 30338

(844) 462-7342


Uberall tracking pixel

3265 Northeast Expressway, Atlanta, Georgia, 30341

(844) 462-7342


Uberall tracking pixel

261 19th Street Northwest, Suite 1250, Atlantic Station, Atlanta, Georgia, 30363

(844) 462-7342


3760 Princeton Lakes Pkwy SW, Atlanta, Georgia, 30331-5579

(404) 629-2524


Atlanta, Georgia, 30305

(678) 898-2201


472 Jett Ferry road STE 400 #210 Dunwoody, GA , Atlanta, Georgia, 30338


1425 Ellsworth Industrial Blvd NW, Atlanta, Georgia, 30318