Medical Laboratories in Smithton, IL

4017 State Route 159, Smithton, Illinois, 62285-2510

(618) 355-0888