Restaurants in Shamrock, MN

51272 Lake Ave, Shamrock, Minnesota, 55760-4572

(218) 426-3600


20 N Maddy St, Shamrock, Minnesota, 55760

(218) 768-4311


47952 State Highway 65, Shamrock, Minnesota, 55760-5440

(218) 426-5466