Golf Courses & Ranges in San Antonio, TX

19780 Fm 2252, San Antonio, Texas, 78266-2613

(210) 651-1600


4226 SE Military Drive, San Antonio, Texas, 78222

(210) 359-0000


2818 Rustlers Trail, San Antonio, Texas, 78245


6102 San Pedro Ave, San Antonio, Texas, 78216-7203

(210) 349-5113


San Antonio, Texas, 78201

(210) 884-6470


17865 Babcock Rd, San Antonio, Texas, 78255-2214

(210) 558-2365


Yext tracking pixel

Pl synced

9800 Hyatt Resort Drive, San Antonio, Texas, 78251

(210) 520-4040

Hill Country Golf Club offers a 27-hole course.


5550 Mountain Vista Dr, San Antonio, Texas, 78247

(210) 655-4653


16900 Blanco Rd, San Antonio, Texas, 78232-1912

(210) 492-7888


San Antonio, Texas, 78212

(210) 387-9798


1050 NE Loop 410, San Antonio, Texas, 78209

(210) 822-4060


6306 Stones Ml, San Antonio, Texas, 78233-4654

(210) 629-7561


5 Sleepy Cove St, San Antonio, Texas, 78230-5238

(210) 945-2041