Medical Laboratories in San Antonio, TX

343 W Houston St, San Antonio, Texas, 78205-2107

(210) 224-5594


502 Madison Oak Dr, Ste 350, San Antonio, Texas, 78258-4189

(210) 495-5201


1303 Mccullough Ave, Ste 136, San Antonio, Texas, 78212-5600

(210) 212-4668


6100 Bandera Rd, Ste 400, San Antonio, Texas, 78238-1666

(210) 682-6670


700 S Zarzamora St, San Antonio, Texas, 78207-5255

(210) 432-1475


4499 Medical Dr, Ste 395, San Antonio, Texas, 78229-3821

(210) 614-3777


4499 Medical Dr, San Antonio, Texas, 78229-3735

(210) 614-3968


102 Palo Alto Rd, Ste 330, San Antonio, Texas, 78211-3791

(210) 922-3614


7711 Louis Pasteur Dr, Ste 506, San Antonio, Texas, 78229-3419

(210) 614-0552


7390 Barlite Blvd, San Antonio, Texas, 78224-1337

(210) 922-7115


4411 Medical Dr, Ste 170, San Antonio, Texas, 78229-3832

(210) 615-8580


8601 Village Dr, Ste 106, San Antonio, Texas, 78217-5509

(210) 655-2583