Retail Shopping in Barrio Santa Rosa, Tucson

560 W 22nd St, Tucson, Arizona, 85713-1535

(520) 622-3412


820 S 6th Ave, Tucson, Arizona, 85701-2625

(520) 622-2822