Libraries in Midtown, San Diego

925 W Washington St, San Diego, California, 92103-1806

(619) 692-4910