Retail Shopping in Ortega Farms, Jacksonville

5684 Timuquana Rd, Jacksonville, Florida, 32210

(904) 594-6056


5265 Timuquana Rd, Jacksonville, Florida, 32210-8063

(904) 317-2872